Menu Close

    BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ KANGAROO ONLINE

    CHÚ Ý:Bạn cần cung cấp thông tin danh tính và số điện thoại đang hoạt động của mình. Chúng tôi có quyền từ chối thanh toán các khoản hoa hồng, và huỷ bỏ tư cách đại lý của bạn nếu phát hiện thông tin sai lệch. Đây là biện pháp cần thiết để phòng tránh gian lận và mất cắp tài khoản. Thông tin này được dùng để đối chiếu với số tài khoản thụ hưởng hoa hồng và sẽ chỉ được sử dụng trong các trường hợp cần thiết để xác minh quyền sở hữu tài khoản. Bằng việc cung cấp thông tin này, bạn đồng ý để Kangaroo sử dụng vào các mục đích trên.